FORMULAR DE CANDIDATURĂ
PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDII ERASMUS+ ŞI ASIMILATE
Anul universitar 2021/2022

Perioada pentru depunerea dosarului de candidatură: 08.02 -19.02.2021

Date personale (a se completa conform datelor din actul de identitate)

Participări anterioare la mobilităţi Erasmus (Erasmus+, LLP Erasmus) în ciclul actual de studii

Spatiul lingvistic
Universitatea de destinaţie
În cazul în care, la repartizarea pe opţiuni, este disponibilă o perioadă de mobilitate fracţionată în raport cu perioada pentru care am optat la o opţiune cu rang superior:
Declar că am luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului privind mobilităţile studenţeşti în cadrul Programului Erasmus şi al programelor asimilate
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către ASE Bucureşti şi universitatea parteneră în procesul de selecţie şi pe parcursul mobilităţii Erasmus+.

Documente anexate